Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys nostaa esiin nuorten väkivallan

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksellä kerätään varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Aseman lapset ry:n toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Keräys alkaa sunnuntaina 5.2.2023.

Voit lahjoittaa etänä Kiuruveden seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen eri tavoin:

Nuoret väkivaltaisessa maailmassa

Väkivalta ja konfliktit synkistävät nuorten elämää yhä enemmän. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 lasta ja nuorta viikoittain. Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Luvut ovat peräisin kouluterveyskyselystä sekä poliisin tilastoista. 

”Nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, nuori ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua”, vetoaa Yhteisvastuu-piispa Jukka Keskitalo.  

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 20 prosenttia kohdistetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-0 (kiusaaminen nolla) -toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.  

Kiuruvedellä tuetaan ennaltaehkäisevää työtä

Yhteisvastuun keräystuotosta 20 prosenttia jää paikallisten nuorten auttamiseen. Paikkakunnalle jäävä keräysosuus kohdennetaan nuorisoväkivallan ennaltaehkäisevään työhön. Tuki ohjataan nuorten kerhotoimintaan Mopokerhon ja Tyttis-kerhon kautta. Nämä kerhot ovat matalankynnyksen maksutonta toimintaa, jolloin kaikilla on mahdollisuus päästä mukaan. Kerhot ovat harrastuspaikkoja, joissa yhdessä touhuamisen lisäksi on mahdollista käsitellä nuoria lähellä olevia aiheita turvallisen aikuisen johdolla. Toiminnan ytimessä on nuorten ulkopuolisuuden ehkäisy, kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Mopokerho on osa Kansalaisopiston Harkka-kerhotoimintaa, jossa ohjaajana toimii seurakunnan nuorisotyöntekijä Jere Hakkarainen. Tyttis-kerho on taas kaupungin nuorisotyön 7-luokkalaisille tytöille suunnattua kerhotoimintaa

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit, poliittisten selkkausten seuraukset sekä suuronnettomuudet. Juuri nyt Syyriassa ja Turkissa maanjäristys on aiheuttanut suuria  tuhoja ja Kirkon Ulkomaanapu toimittaa alueelle hätäapua.

Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti KUA:n avustustyötä Keniassa, jossa karjanhoidolle elintärkeät laidunmaat ovat ilmastokriisin syventämän kuivuuden myötä hupenemassa. Epätoivoinen taistelu laidunmaasta johtaa konflikteihin ja väkivaltaisuuksiin.  

”Katastrofien vaikutukset ulottuvat myös lapsiin ja nuoriin, kun heikentyvä turvallisuustilanne ja omaisuuden menettäminen saavat perheet vetämään lapsensa pois koulusta. Osa jatkaa kouluaan toisella alueella, köyhimpien perheiden lapset eivät ehkä palaa kouluun”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Tomi Järvinen. 

Katastrofirahasto tukee yhteisvastuuvaroin lasten ja nuorten kouluun paluuta viidellä alueella Keniassa tavoitteenaan saada 41 500 haavoittuvassa asemassa olevaa lasta ja nuorta takaisin kouluun tarjoamalla esimerkiksi tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Hätäavun turvin tuetaan myös koulutarvikkeiden hankkimista, kouluruokailua sekä erityisesti tytöt huomioivien hygieniatilojen järjestämistä. 

yhteisvastuu.fi

kirkonulkomaanapu.fi 

https://asemanlapset.fi

#yhteisvastuu2023

Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.

nuoria viettämässä aikaa kaupungilla