Kirkkovaltuusto ja jäsenet 2019 - 2022

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa
asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, kokouksia on keskimäärin kolme vuodessa.

 

Kirkkovaltuuston kokoonpano 2019 - 2022

Saastamoinen Kari, puheenjohtaja 2021 - 2022     0400737 080
Kemppainen Miina, varapuheenjohtaja 2019 - 2022

                                                                     
Ahponen Pentti         0400 294 459
Autio Sauli                 044 502 4025
Huttunen Kauko       0440 654 447
Huttunen Maija        050 531 8738
Huvinen Tuula          044 975 2470
Härkönen Anne        050 306 4393
Härkönen Terttu
Jauhiainen Ulla-Sisko 2019 - 2020
Jokitalo Irja                0400 275 764
Kemppainen Maija-Leena       040 549 4383
Kostiainen Sisko        040 736 5443
Kärkkäinen Ari           040 900 0311
Kärkkäinen Tuomas   050 321 1962
Luttinen Marjo      050 370 6674
Pennanen Tapani       0400 278 415
Pentikäinen Arja         040 760 5300
Pesonen Tuomo
Pikkarainen Rauno      050 586 6948
Ruotsalainen Merja     044 0551 228
Turpeinen Pekka  pj.  2019 - 2020
Väisänen Aimo            0400 183 737
 

Varajäsenet:

Huusko Mikko
Härkönen Anna-Liisa
Kastari Riku
Koskinen Pekka
Kumpulainen Erkki
Kumpulainen Marko
Loijas Tuula
Mähönen Tanja
Piippo Tiina
Rönkä Otto
Tikkanen Jari
Tikkanen Leo