Kirkkovaltuusto ja jäsenet 2023-2026

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa
asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, kokouksia on keskimäärin kolme vuodessa.

 

Kirkkovaltuusto 2023-2026

 

Puheenjohtaja:  Kari Saastamoinen

Varapuheenjohtaja:  Karoliina Nuutinen

                 
KIRKKOVALTUUSTO 2023 - 2026
puh.nro Lista
1 Autio Sauli 044 5024 025 Keskellä elämää
2 Huttunen Maija 050 5318 738 Keskellä elämää
3 Hyvärinen Aune 040 5707 691 Keskellä elämää
4 Härkönen Terttu Keskellä elämää
5 Jokitalo Irja 0400 275 764 Keskellä elämää
6 Kastari Tuija 040 5207 304 Kaikille tilaa
7 Kemppainen Maija-Leena 040 8099 503 Keskellä elämää
8 Kärkkäinen Riitta 040 7288 912 Keskellä elämää
9 Laukkanen Miia 040 5958 354 Keskellä elämää
10 Lohva Mika 0500 850 766 Kaikille tilaa
11 Lonkila Miikka 044 2717 412 Sanan voima
12 Luttinen Marjo 050 3706 674 Keskellä elämää
13 Nuutinen Karoliina 040 5352 271 Keskellä elämää
14 Peltola Janne 044 5504 969 Kaikille tilaa
15 Pennanen Tapani 0400 278 415 Keskellä elämää
16 Pentikäinen Arja 040 7605 300 Keskellä elämää
17 Saastamoinen  Kari 0400 373 080 Keskellä elämää
18 Väisänen Aimo 0400 183 737 Kaikille tilaa
19 Waarna Yrjö 0400 177 040 Sanan voima
VARAJÄSENET
Keskellä elämää
Ruotsalainen Merja
Kaikille tilaa
Huttunen Kauko
Pöksyläinen Lassi-Pekka
Veteli  Petri
Loijas Tuula
Tapaninen Juha
Autio  Rauno
Ahonen Pekka
Sanan voima
Lappalainen Matti
Kärkkäinen Ari
Kokkonen Kati
Mähönen Tanja
Hyvärinen Jaana