Diakoniatyön johtokunta 2019 - 2022

Kemppainen Maija-Leena, pj.                          
Loijas Tuula, varapj.
Härkönen Terttu
Jauhiainen Tiina
Kumpulainen Erkki
Kärkkäinen Ari
Piippo Pekka

varajäsenet:
Pesonen Tuomo
Remes Riitta

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunta 2019 - 2022

Härkönen Anne, pj.
Pennanen Tapani, varapj.
Huttunen Maija
Kaurala Pekka
Kostiainen Sisko
Piippo Tiina
Rönkä Otto

varajäsenet:
Kesti Kalevi
Mähönen Tanja

 

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta 2019 - 2022

Luttinen Marjo, pj.
Mähönen Tanja, varapj.
Jokitalo Irja
Kastari Riku
Piippo Sirpa
Remes Eero

varajäsenet:
Kattainen Teemu

 

Lähetystyön johtokunta 2019 - 2022

Härkönen Anna-Liisa, pj.
Autio Sauli, varapj.
Happonen Suvi
Huvinen Tuula
Kumpulainen Marko
Ruotsalainen Merja
Tikkanen Jari

varajäsenet:
Huusko Mikko
Jauhiainen Maija-Leena