KIURUVEDEN SEURAKUNNAN SUUNTA VUOTEEN 2020

TOIMINTA-AJATUS

Kiuruveden seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

 

KIURUVEDEN SEURAKUNNAN ARVOT

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

 

KIURUVEDEN SEURAKUNTA 2020

Kiuruveden seurakunta on avoin yhteisö, jossa on tilaa erilaisille ihmisille ja toiminnoille. Yhä useampi kokee uskon Jumalaan voimavarana. Ammennamme kristillisestä perinteestä ja olemme kiinni tässä ajassa.

 

TOIMINTALINJAUKSET JA KEINOT

 

 

ARVOSTAMME JÄSENIÄMME

 • Ihmisten ja yhteistyökumppanien odotukset ja palautteet auttavat meitä toteuttamaan seurakunnan tehtävää.
 • Toteutamme jäsenkyselyn kartoittaaksemme seurakuntalaisten odotuksia ja toiveita.
 • Varmistamme, että seurakunnassa on tilaa eri-ikäisille, eri tavoin eläville ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Annamme tilaa aitoudelle ja inhimillisyydelle sekä henkilökohtaista kohtaamiselle. Otamme alueelle muuttajat lämpimästi vastaan.

 • Luomme yhteisöä, johon halutaan kuulua.
 • Seurakunnassamme voi toimia, kantaa vastuuta tai hiljentyä levollisesti.
 • Otamme lapset huomioon täysivaltaisina seurakuntalaisina.

 

HENGELLINEN ELÄMÄ VAHVISTUU

 • Jumalanpalveluselämä on monipuolista ja kutsuvaa.
 • Seurakuntalaiset osallistuvat kausisuunnitteluun sekä jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Toteutamme jumalanpalveluksia ja muita seurakunnan tilaisuuksia myös muualla kuin seurakunnan tiloissa.
 • Musiikki on monipuolisesti mukana seurakunnan elämässä ja virsikirjan lisävihko rikastuttaa virsilaulua.
 • Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Huolehdimme siitä, että vanhemmat tuovat lapsensa kasteelle. Kannustamme nuoria käymään rippikoulun.
 • Rohkaisemme seurakuntalaisia elämään kristittyinä omassa arjessaan.

 

VIESTIMME AVOIMESTI JA ROHKEASTI

 • Puhumme rohkeasti ja ymmärrettävällä kielellä Jumalasta. Puhuttelemme sekä älyä että tunteita ja kutsumme toimintaan.
 • Kerromme ilosanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta – siksi myös toimintatapamme kertoo ilosta.
 • Kerromme arvoistamme ja tekemästämme hyvästä rohkeasti.
 • Viestimme vuorovaikutteisesti tavoittaaksemme kaikki alueen asukkaat. Käytämme sanomalehti-ilmoittelua, internetiä, sosiaalista mediaa ja sähköpostia.

 

RAKASTAMME LÄHIMMÄISTÄ – KANNAMME VASTUUMME

 • Muistamme ja viestimme, että lähimmäisenrakkauden toteuttaminen on jokaisen kristityn tehtävä.
 • Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Kiuruvedellä, muualla Suomessa ja ulkomailla. Yhdistämme avuntarvitsijat ja auttajat. Autamme turvapaikanhakijoita kotoutumisessa.
 • Kasvatamme uusia sukupolvia lähetys- ja diakoniatyöhön sekä ympäristövastuuseen.
 • Pidämme esillä luontoarvoja ja vastuullista elämäntapaa - harkittua kulutusta ja omasta jakamista.
 • Kehitämme seurakunnan omasta toiminnasta ympäristöystävällisempää. Toteutamme ympäristöohjelman tai ympäristödiplomin.
 • Osallistumme myös muiden järjestämiin tapahtumiin Kiuruvedellä.

 

TURVAAMME TALOUDEN JA TOIMINNAN

 • Varmistamme seurakunnan toiminnan taloudellisen pohjan vakauden. Luomme kevyet rakenteet, jotka palvelevat toimintaa ja uudistuvat tarpeen mukaan.
 • Luomme seurakuntalaisille mahdollisuuksia toimia vastuunkantajina. Varustamme heitä tehtäviin kouluttamalla ja pidämme huolta toimijoiden hyvinvoinnista.
 • Työntekijöistä tulee yhä enemmän seurakuntalaisten varustajia ja valmentajia sekä toiminnan mahdollistajia.
 • Kehitämme työyhteisön yhteistoimintaa ja sisäistä viestintää sekä pidämme huolta työhyvinvoinnista.
 • Arvioimme henkilöstön määrää ja tarvetta seurakunnan perustehtävän näkökulmasta.