Haudanhoitohinnasto 2022

5 vuoden määräaikaishoito
Päähautausmaa osastot 1 - 6, ensimmäinen hautasija 280,00 €
seuraavat hautasijat 140,00 €
Päähautausmaa osastot 7 - 12, Tuonelanharjun hautausmaa
 ja ortodoksinen hautausmaa, ensimmäinen hautakivi 235,00 €
seuraavat hautakivet/kpl 110,00 €
Kesähoito
Päähautausmaa osastot 1 - 6, ensimmäinen hautasija 52,00 €
seuraavat hautasijat 25,00 €
Päähautausmaa osastot 7 - 12, Tuonelanharjun hautausmaa
 ja ortodoksinen hautausmaa, ensimmäinen hautakivi 43,00 €
seuraavat hautakivet/kpl 21,00 €
Kukkien kastelu 40,00 €
Kukkien istuttaminen 20,00 €
Peruskunnostus päähautausmaan osasto 1 - 6, ensimmäinen hautasija 66,00 €
seuraavat hautasijat 27,00 €
Hautakiven oikaisut
hautakiven leveys enintään 130 cm 66,00 €
Erikoistyöt ja hautakivet yli 130 cm 100,00 €
Hautakummun sorastus 1- 2 hautasijaa 20,00 €
seuraavat hautasijat 13 €/hautasija 13,00 €
Hautakummun tasaus ortodoksisella hautausmaalla 25,00 €