Rippikoulu

Ripari on seikkailu, jonka voit kokea vain kerran. Se on seikkailu, jossa pohditaan elämän suuria ja pieniä asioita.
Miksi ja millainen?


Rippikoulu on evankelis-luterilaisen kirkon kasteopetusta. Tutustut sen kirkon uskoon, johon sinut kasteessa liitettiin. Rippikoulussa voit pohtia yhdessä muiden kanssa elämään ja uskoon liittyviä asioita.


Voit käydä rippikoulun ryhmässä tai yksityisesti, leiri-, päivä- tai iltarippikoulussa. Jos pidät liikunnasta, voit mennä liikuntapainotteiseen rippikouluun tai vaikkapa vaellusriparille. Vaikka rippikouluja on monenlaisia, voidaan rippikoulu aina tiivistää kolmeen sanaan: elämä, usko ja rukous.

Rippikouluista voit kysellä lisää työntekijöiltä.

Rippikoulusta on mahdollista taludellisen tilanteen vuoksi saada myös vapautus tai alennus rippikoulumaksusta. Emme halua, että rippikoulu jää keneltäkään taloudellisten syiden vuoksi käymättä.

 

Kiuruveden riparit löytyvät nyt Instagramissa nimellä "kiururiparit".

Rippikouluilla on nyt myös oma sivu Facebookissa.

Konfirmaatiotilaisuus Kiuruveden kirkossa
Konfirmaatiomessu Kiuruveden kirkossa
Rippikouluryhmä albat päällä kirkon etuosassa
Konfirmoidut nuoret yhteiskuvassa.

Rippikoulujemme säännöt ja turvallisuus

Yleistä

Rippikoulun fyysinen, henkinen ja hengellinen turvallisuus ovat perusedellytys rippikoulun onnistumiselle. Jokaisesta rippikoulusta tehdään turvallisuusasiakirja. Siihen kootaan tietoa mahdollisista riskeistä ja niihin varautumisesta, vaaratekijöiden ennaltaehkäisystä sekä toimintatavoista onnettomuuden satuttua. Vähintään yhdellä rippikoulun ohjaajalla tulee olla ensiapukoulutus. Turvallisuusasiakirjan täyttämisestä vastaa riparin turvallisuusvastuussa oleva ohjaaja yhdessä muun ohjaajatiimin kanssa. Asiakirjan hyväksyy allekirjoituksellaan kirkkoherra ja ohjaajatiimi sitoutuvat siihen omilla allekirjoituksillaan. Rippikoulun turvallisuusohjeista kerrotaan vanhempain iltojen yhteydessä. Leireille on oltava tarpeellinen määrä työntekijöitä. Jokaista alkavaa 10 rippikoululaista kohden tulee olla vähintään yksi työntekijä. Lisäksi täysi-ikäiset yövalvojat.

Jos nuori on vaaraksi itselleen tai muille rippikoulun jatkamisen mahdollisuuksista keskustellaan huoltajan kanssa.

Tupakointi:

Kiuruveden seurakunnan rippikoulut ovat savuttomia. Tämä pohjautuu tupakkalakiin, joka astui voimaan 1.10.2010. Mikäli nuori rikkoo sääntöä, asiasta keskustellaan sekä nuoren että ohjaajien kanssa. Huoltajiin ollaan myös yhteydessä.

Muut päihteet:

Myös muiden päihteiden käyttö ja hallussapito on kielletty (Alkoholilaki 6 luku, 34 §). Tämä johtaa välittömään rippikoulun keskeytymiseen. Huoltajan kanssa keskustellaan milloin ja miten rippikoulu suoritetaan loppuun.

Energiajuomat:

Energiajuomat ovat rippileireillä kiellettyjä. Leirin turvallisuuden vuoksi on tärkeää, ettei nuori käytä mitään keinotekoisia piristeitä. Paras keino pysyä virkeänä on nukkua öisin.

Uintivalvonta:

Uintivalvojana toimii täysi-ikäinen hyvän uintitaidon omaava henkilö. Uintivalvojalla tulee olla rannalla mukana kännykkä avun hälyttämistä varten. On suositeltavaa, että uintivalvojan apuna rannalla on toinen valvoja. Riparin ohjaajatiimi sopii yhteiset säännöt uimiseen ja souteluun liittyen. Esim. laiturilta hyppiminen on kielletty. Säännöistä pidetään yhdessä kiinni ja ne selvitetään nuorille heti leirijakson alussa.

Älylaitteet ja matkapuhelimet:

Rippikouluun saa tuoda mukanaan älylaitteen tai/ja matkapuhelimen. Puhelimia voidaan hyödyntää opetuksessa. Puhelimet ja vastaavat laitteet laitetaan oppituntien, hartauksien, jumalanpalvelusten ja yön ajaksi puhelinparkkiin. Tämä koskee myös isosia. Näin turvataan opiskelu- ja yörauha. Seurakunta ei ole velvollinen korvaamaan rikkoutunutta laitetta.

(Kopioitu Kiuruveden seurakunnan rippikoulujen paikallissuunnitelmasta.)

 

Ota yhteyttä

kappalainen
Kirkkokatu 8
74700 Kiuruvesi

Vastuualueena kasvatustyö. Vapaapäivät pääsääntöisesti maanantai ja tiistai.

Nuorisotyönohjaaja
Kirkkokatu 8a
74700 Kiuruvesi

Minut löydät Discordista tunnuksella VarkkaKiuru#2999 ja Snapchatistä tunnuksella jvarkka7

Rippikoulu ja nuorisotyö