Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräys keskittyy nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantamiseen

 

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla.

”Jos on iloisia tai surullisia uutisia, ei ole ketään kelle kertoa.” -Nuori, 17

Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä. Tällä hetkellä yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoista noin 14 % kokee yksinäisyyttä.

Yksinäisen tai pakolaiseksi joutuneen nuoren tulevaisuus voi näyttää synkältä. Nuoresta itsestään saattaa tuntua, että vaihtoehtoja ei ole. Mutta jos nuori saa apua, mahdollisuudet hyvään tulevaisuuteen kasvavat merkittävästi.

Kampanjalla Yhteisvastuu haluaa viestiä, että lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen voi mahdollistaa nuorille valoisamman tulevaisuuden. Lahjoittamalla voi tehdä avusta totta.

Kotimaassa lahjoitukset ohjataan HelsinkiMission ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta yksinäisille nuorille. HelsinkiMissio auttaa yksinäisiä nuoria tarjoamalla kriisi- ja keskusteluapua ympäri Suomen. Kirkon Ulkomaanapu auttaa maailman katastrofialueilla esimerkiksi mahdollistamalla lasten ja nuorten koulunkäyntiä sekä ammatillista koulutusta.

 

 

Kiuruvedellä tuetaan heikossa asemassa olevia itsenäistyviä nuoria ja tuetaan oppilaitostyötä

Yhteisvastuun keräystuotosta 20 prosenttia jää paikallisten nuorten auttamiseen. Paikkakunnalle jäävä keräysosuus kohdennetaan  Nuorten työpaja Luotsin toimintaan sekä toisen asteen koulutuksessa olevien nuorten oppilaitostyöhön. 

Kaukana tarve on vieläkin suurempi kuin meillä

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit, poliittisten selkkausten seuraukset sekä suuronnettomuudet. 

Vuonna 2024 erityiskohteenna on Uganda, jossa Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä kuudella pakolaisasutusalueella. Koulutushankkeiden avulla parannetaan koulutuksen saatavuutta rakentamalla uusia ja turvallisia luokkahuoneita, järjestämällä kouluun paluuseen kannustavia kampanjoita ja lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä sekä jakamalla oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja opinto-ohjausta sekä mahdollistamalla pääsyä korkeakouluopintoihin yliopistostipendien avulla.

Koulutustyötä tehdään kaikilla tasoilla: varhaiskasvatuksesta perus- ja toisen asteen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, joille mahdollistetaan erityisopetusta sekä nopeutettua koulutusohjelmaa, jotta nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä kiinni ikätovereitaan.

 

yhteisvastuu.fi

kirkonulkomaanapu.fi 

https://asemanlapset.fi

#yhteisvastuu2023

Keräyslupa RA/2020/639, 1.9.2020 alkaen, voimassa toistaiseksi, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 29.5.2020.

Tummalla taustalla kaksi nuorta pelaa korttia. Kuvassa tekstit Tee kaverista totta ja yhteisvastuun logo.