Nimikkokohteet, palvelusopimuksessa Suomen Lähetyseuran kansssa

Paulinumin pappisseminaari, Namibia

Namibiassa tuemme ELCIN:n (Evangelical Lutheran Church in Namibia, Namibian evankelisluterilainen kirkko) työntekijäkoulutusta Paulinumin pappisseminaarissa.

Kiuruveden seurakunnalla on pitkäaikaiset yhteydet Namibiaan, sillä Pirjo ja Toivo Remes olivat lähetystyössä Namibiassa. Namibialaiset Jonatan ja Mikko Shamena olivat stipendiaatteina Kiuruvedellä heti Namibian itsenäistymisen jälkeen. 

Lähetysseuran Namibiantyön esittelysivu.

Dessien aids-orpotyö, Etiopia

Iisalmen rovastikunnan yhteinen lähetystyön kohde on Etiopiassa, Dessien hiippakunnassa tehtävä aids-orpotyö. Siellä autetaan 250 aids-orpolasta: etsitään lapselle perhe, tuetaan perhettä ja lapsen koulunkäyntiä sekä pidetään huolta terveydestä.

Lähetysseuran infosivu Etiopiantyöstä.

Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilainen kirkko (ELCJHL), Palestiina


Seurakunta tukee Lähi-idän ainoaa ev.lut. kirkkoa ja hyvin pientä kristittyjen vähemmistöä omalla alueellaan. 

Lähetysseuran infosivu lähetystyöstä Palestiinassa ja Jordaniassa.
 

Ulla Rissanen Tansaniassa, on palannut kotimaahan 12/2018

 

Ulla Rissanen tekee seurakuntavierailuja helmikuulle 2019. Hän palvelusopimuksensa Suomen Lähetysseurassa päättyy 28.2.2019. Tämän jälkeen neuvvottelemme uudesta kohteesta Suomen Lähetysseuran kanssa.

 

Arja Koskinen, Latinalainen Amerikka


Aluepäällikkö ja kehitysyhteistyökordinaattori Arja Koskinen vastaa kirkollisen työn tukemisesta, kehitysyhteistyöstä ja hallinnollisista tehtävistä Kolumbian ja Bolivian alueilla.
 

Bolivian evankelisluterilainen kirkko


Hankkeen avulla on tarkoitus vahvistaa Bolivian evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntien hengellistä elämää, julistaa hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta sekä edistää maaseudun alkuperäisväestön oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Tavoitteena on saada lähetettyä kirkon omia lähetystyöntekijöitä syrjäseutujen seurakuntien tueksi sekä käynnistää ja vahvistaa työtä nuorten ja lasten parissa. Koulutustoiminnan, palvelun ja todistuksen avulla on tarkoitus tukea pieniä luterilaisia seurakuntia ja ohjata niitä itsekannattavuuteen. Lähetysseuran sivut.