Kuulutus Kiuruveden seurakunnan ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Kiuruveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 8A klo 9.00-18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

ti 8.11. klo 12-14 Kalliokylän koulu, Kalliokyläntie 1340 74770 Kalliokylä

ke 9.11. klo 12-14 Luupuveden koulu, Salahmintie 1109 74840 Koppeloharju

to 10.11. klo 9.30-11 Kiuruveden lukio, Lähteentie 10 74700 Kiuruvesi

to 10.11. klo 12-14 Lahnajoen koulu, Remesjoentie 151 74700 Kiuruvesi

pe 11.11. klo 12-14 Rytkyn koulu, Viitaperäntie 921 74680 Myllyniemi

la 12.11. klo 10-16 K-Supermarket Kiuruvesi, Asematie 10 74700 Kiuruvesi

la 12.11. klo 10-16 S-Market Kiuruvesi, Asematie 2 74700 Kiuruvesi

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on       017 770 0421.

Kiuruvesi 15.9.2022

Kiuruveden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Suvi Happonen