Virkatodistukset ja sukuselvitykset

 

Virkatodistukset

Virkatodistuksista perittävät maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Toimitusmaksut

Sukuselvitykset ja sukututkimus

 

Virkatodistukset 

Virkatodistuksen voit tilata joko soittamalla kirkkoherranvirastoon puh. 017 7700 421 tai käyttämällä oheista lomaketta. Virkatodistuksen toimitusaika on 1 - 2 viikkoa.

(Sivun alkuun)

 

Virkatodistuksista perittävät maksut 

Maksuttomat todistukset: Päätöksen mukaan henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Kirjuri-jäsentietojärjestelmästä tulostettu todistus, joka koskee seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (ns. elää-todistus), on maksuton.

9 euroa maksavat todistukset: Mikäli jäsentietojärjestelmästä saatavaan todistukseen tulee laajempia tietoja (esimerkiksi henkilön muuttotietoja, aviopuolison, lasten tai vanhempien tietoja), virkatodistuksesta veloitetaan 9 euroa. Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja/tai perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Tällöin todistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan. Jos manuaalisesti laadittavaan todistukseen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä muutto-, avioliitto- tai kuolintietoa, todistus maksaa 9 euroa.

30 euroa maksavat todistukset: Muista kuin yllä mainituista manuaalisesti tehdystä todistuksista peritään 30 euroa.
Maksullisen todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksu 5,50 euroa.

(Sivun alkuun)

 

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut 

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 30 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 12 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

(Sivun alkuun)

 

Toimitusmaksu toimitusmaksua 5,50 euroa. Jos maksullinen todistus lähetetään ulkomaille, lisätään kustannuksiin vielä posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli todistus ja lasku lähetetään eri osoitteisiin, veloitetaan toimitusmaksun (5,50 €) lisäksi vielä erillinen 5,50 euron lähettämismaksu. Yhteensä toimitus- ja postikuluja tulee tällöin 11 euroa. Mikäli laskuttaja joutuu lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 5 euroa.

Nämä virkatodistusten maksut ovat tulleet voimaan 1.6.2017 alkaen. Päätöksen maksumuutoksesta on tehnyt Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävien maksujen määräämisestä. Päätös on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 10/2015. Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksuissa pyritään noudattamaan maistraattien vastaavien todistusten maksuja.

Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 10/2015 (6.5.2015) 

(Sivun alkuun)

 

 
  

Avoin kirja
Kirkonkirjoista lötyy paljon vanhaakin tietoa.