Virkatodistukset ja sukuselvitykset

 

Virkatodistukset

Virkatodistuksista perittävät maksut

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut

Toimitusmaksut

Sukuselvitykset ja sukututkimus

 

Virkatodistukset 

Virkatodistuksen voit tilata joko soittamalla kirkkoherranvirastoon puh. 017 7700 421 tai käyttämällä oheista lomaketta. Virkatodistuksen toimitusaika on 1 - 2 viikkoa.

(Sivun alkuun)

 

Virkatodistuksista perittävät maksut 

 

A.

Katkeamaton sukuselvitys Suomen evl.lut kirkon jäsenyysajalta päähenkilöstä 45 €.

Lisäksi jokaisesta päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9€.

 

B.

  a) 9 € päähenkilön todistus, jos tiedot haetaan todistukselle uudemmista jäsentietolähteistä.

 

  b) 9 €, jos tiedot haetaan digitoiduista tai  kirjanmuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevt todistuksen päähenkilön yksittäistä

  avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta.

 

  c) 30 € kun tiedot haetaan digitoiduista tai  kirjanmuotoisista kirkonkirjoista ja siinä on enemmän tietoa kuin henkilön perustiedot ja

   yksittäinen  avioliitto-, muutto- tai kuolintieto. 

 

 

Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoitukseen, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.

 

Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa.

 

Ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa.

 

Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa; jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.

 

 

 

(Sivun alkuun)

 

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten maksut 

Tieteellistä tutkimusta varten laadittujen todistusten perusmaksu on 45 euroa. Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Todistuksen lähettämisestä peritään lisäksi toimitusmaksua 5,50 euroa.

 

Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio  9 euroa.

 

Maksuttomia todistuksia ovat todistus aviolliton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset

 

 

(Sivun alkuun)

 

Toimitusmaksu  5,50 euroa toimitustavasta riippumatta joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstö eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään lisäksi postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Mikäli laskuttaja joutuu lähettämään maksukehotuksen, veloitetaan siitä 5 euroa.

Tämä päätös on tullut voimaan 1.1.2020 alkaen.  Tällä päätöksellä kumotaan 21.4.2015 annettu kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista (kirkon säädöskokoelma nro 117)

 

(Sivun alkuun)

 

 
  

Avoin kirja
Kirkonkirjoista lötyy paljon vanhaakin tietoa.