ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä Kiuruveden kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 8A kello 9.00 – 18.00 (sekä erikseen määrätyissä muissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen määrättyinä aikoina).

 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 017 7700421.

 

Kiuruveden seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.10.–10.11.2018, osoite Kirkkokatu 8a

74700 Kiuruvesi.

 

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kiuruvedenseurakunta.fi ja osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

 

Kiuruvesi 18.9.2018

Kiuruveden seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Paavomatti Kärkkäinen