Kirkkovaltuusto ja jäsenet 2019 - 2022

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.
Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa
asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, kokouksia on keskimäärin kolme vuodessa.

 

Kirkkovaltuuston kokoonpano 2019 - 2022

Turpeinen Pekka, puheenjohtaja 2019 - 2020
Kemppainen Miina, varapuheenjohtaja 2019 - 2020
Ahponen Pentti
Autio Sauli
Huttunen Kauko
Huttunen Maija
Huvinen Tuula
Härkönen Anne
Härkönen Terttu
Jauhiainen Ulla-Sisko
Jokitalo Irja
Kemppainen Maija-Leena
Kemppainen MIina
Kostiainen Sisko
Kärkkäinen Ari
Kärkkäinen Tuomas
Nousiainen Marjo
Pennanen Tapani
Pentikäinen Arja
Pesonen Tuomo
Pikkarainen Rauno
Ruotsalainen Merja
Saastamoinen Kari
Väisänen Aimo
 

Varajäsenet:

Huusko Mikko
Härkönen Anna-Liisa
Kastari Riku
Koskinen Pekka
Kumpulainen Erkki
Kumpulainen Marko
Loijas Tuula
Mähönen Tanja
Piippo Tiina
Rönkä Otto
Tikkanen Jari
Tikkanen Leo