Kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2019 - 2020

Jäsenet Henkilökohtainen varajäsen
Oikarinen Matti, puheenjohtaja  
Pentikäinen Arja, varapuheenjohtaja Jokitalo Irja
Jauhiainen Ulla-Sisko  Kemppainen Maija-Leena
Kärkkäinen Marja-Leena    Huttunen Kauko
Kärkkäinen Tuomas Autio Sauli
Saastamoinen Kari  Pennanen Tapani
Väisänen Aimo Loijas Tuula